Digitalna ili analogna zaštita

Koje su prednosti digitalne zaštite u odnosu na tradicionalnu, analognu zaštitu?

IGLA je jedinstven elektronski bezbednosni uredaj, razvijen za zaštitu vozila od krađe i provale, na principu DIGITALNE ZAŠTITE. Uređaj koristi standardno ožicenje CAN bus-a komunikacije za povezivanje na vozilo.
Zbog veoma malih dimenzija uredaja, IGLA se može instalirati skoro bilo gde u vozilu!

Tradicionalna analogna zaštita iskljucuje glavno upravljacko kolo uz pomoć releja.

Kradljivci bez mnogo truda pronalaze taj relej pomoću vidljivih, nestandardnih instalacija,
kao i pomoću karakteristicnog zvuka rada releja. Nakon pronalaska releja isti se premošćuje, cime je zaštita deaktivirana.

Digitalna zaštita je novo rešenje u kojem se ne pravi prekid u glavnom ožicenju vozila

– u vozilu nema ne dodatnih instalacija,
a ne postoje ni nikakvi dodatni releji. Sve komande sistema su digitalne i u stalnoj komunikaciji sa automobilom.
Režim protiv otmice ce biti koristan kao podrazumevana opcija – niko ne zna šta ce se dogoditi nakon sledeceg skretanja!

Za instalaciju nisu potrebni dodatni moduli koje je veoma lako pronaci.

IGLA sistem može biti deaktiviran pomoću

– elektronskog priveska za kljuceve
– pametnog telefona
– unosom PIN koda preko standardnih tastera vozila.

Digitalna zaštita, koja se koristi u sistemima protiv krade, jedinstvena i zasticena patentom,
izdatim od strane Saveznog zavoda za industrijsku svojinu Rusije.